ABOUT US


产品认定书(伸缩杆式等速传动轴总成)


产品认定书(油槽式等速万向节)


产品认定书(前轮驱动轴内接头)


江苏省民营科技企业


高新技术企业证书


高新技术企业证书


质量管理体系认证


质量管理体系认证 (英文)


NQA认证(球笼式等速万向节及总成的生产)


英文NQA认证(球笼式等速万向节及总成的生产)


安全生产标准化证书

CONTACT US

Sales 1 -
[ Tel ] 0086-0519-86595715
[ Fax ] 0086-0519-86595716
[ Email ] info@cft-cz.com
Sales 2 -
[ Tel ] 0086-0519-86518387
[ Fax ] 0086-0519-86268969
[ Email ] jym@cft-cz.com